k2FtbBdWr1

Планується поширити інструменти державного ринкового нагляду на інтернет-торгівлю та іншу дистанційну торгівлю

Мінекономіки розробило проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу» (далі – законопроєкт). 

Законопроєктом пропонується імплементувати всі актуальні для України норми Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2019/1020 від 20.06.2019 про ринковий нагляд та відповідність продуктів, а також про внесення змін до Директиви 2004/42/ЄС, Регламенту (ЄС) № 765/2008 і Регламенту (ЄС) № 305/2011 (далі – Регламент 1020) в національне законодавство про державний ринковий нагляд, зокрема щодо: 
запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі. При цьому чітко регламентовано порядок проведення перевірок характеристик продукції, що надається на ринку через торгівлю онлайн чи за допомогою
інших способів дистанційної торгівлі;  розширення переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, а саме: надавач послуг з виконання замовлень (надавач послуг фулфілменту), надавач послуг інформаційного суспільства;
  визначення певних завдань суб’єктів господарювання стосовно окремих видів продукції, на яку поширюється дія певних технічних регламентів на основі переліку, що міститься у Регламенті 1020;
  запровадження відповідно до європейських підходів вимоги щодо необхідності складання національної стратегії ринкового нагляду;
  визначення повноважень органів ринкового нагляду у разі виявлення ними порушень, що можуть мати наслідком серйозну та непоправну шкоду для кінцевого користувача через невідповідність  продукції, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;
  надання відповідно до європейських вимог можливості об’єднанням суб’єктів господарювання або споживачів укладати угоди про здійснення спільної діяльності з органами ринкового нагляду; 
запровадження відповідно до практики органів ринкового нагляду держав-членів ЄС можливості відбору на безоплатній основі зразків продукції щодо яких передбачено проведення експертизи (випробування) методами неруйнівного контролю з поверненням таких зразків власнику, якщо не було виявлено невідповідності. При цьому на органи ринкового нагляду покладається обов’язок забезпечення належного зберігання та транспортування таких зразків; 
удосконалення відповідно до вимог Регламенту 1020 та європейських практик процедур здійснення контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, механізмів взаємодії між митними органами та органами ринкового нагляду.
  Крім того, законопроєктом за результатами правозастосування законодавства України про державний ринковий нагляд планується удосконалити (регламентувати) порядок дій органів ринкового нагляду під час проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду,
у разі відмови суб’єкта господарювання отримати примірник акта перевірки, складання протоколу про вчинення порушення. Термінологія щодо адміністративних актів, які приймаються органами ринкового нагляду, приведена у відповідність до Закону від 17.02.2022 № 2073-IX «Про
адміністративну процедуру». 
Також, пропонується унести зміни до низки інших законів для приведення їх у відповідність до Регламенту 1020.