k2FtbBdWr1

Відбулося чергове засідання експертної комісії архівного управління РВА

Основним завданням в роботі архівних підрозділів є належне впорядкування та зберігання різноманітної документації. Сьогодні у Львівській районній військовій адміністрації відбулося чергове засідання експертної комісії архівного управління.

Порядок подання запитів

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Архівне управління Львівської райдержадміністрації інформує

Архівне управління Львівської районної державної адміністрації організовує свою роботу відповідно до повноважень, наданих ст. 28 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Також у своїй діяльності архівне управління керується Правилами роботи архівних установ України затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державнихорганах, органах […]

ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ (ЕК) УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Для організацій та здійснення експертизи цінності документів створених у діяльності юридичних осіб на підставі постанови Кабінету Міністрів України « Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004 (із змінами) створюються постійно діючі експертні комісії (ЕК).

Користувачі архівної інформації, конфіденційність даних

В архівах зберігається досить різноманітна інформація, архівні довідкинадаються великому числу користувачів. До них належать юридичні та фізичні особи, колишні працівники підприємств, правоохоронні і податкові органи, пенсійні фонди, страхові агентства та прості громадяни.Для кожного окремого користувача існують свої правила надання інформації.

Архівна довідка. Як отримати архівну довідку

Користувачем архівної інформації може стати будь-який громадянин, який потребує отримання тих чи інших відомостей. Для отримання архівної довідки необхідно з’явитися особисто або довірена особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченого доручення та документа, що засвідчує особу.

Звіт архівного управління про проведену роботу у січні 2023 року

Прийнято громадян: 96

Трудові архіви для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

Архівна установа об’єднаної територіальної громади (далі – Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесідокументування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичнихосіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національногоархівного фонду.

Відбулося чергове засідання експертної комісії архівного управління РВА

Основним завданням в роботі архівних підрозділів є належне впорядкування та зберігання різноманітної документації.  30 січня у Львівській районній військовій адміністрації відбулося чергове засідання експертної комісії архівного управління.

Трудові архіви

У разі ліквідації юридичної особи законодавство передбачає кілька варіантів організації подальшого зберігання документів, утворених у процесі її діяльності, в залежності від категорій цих документів, а саме: документи НАФ передаються на зберігання до державної архівної установи, архівного відділу міської ради, джерелом комплектування якої була ця юридична особа; документи з кадрових питань (особового складу), документи тривалого (понад […]