k2FtbBdWr1

Порядок здійснення та забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації регулюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» (важливою ознакою публічної інформації є […]