Архівні підрозділи (архіви) утворюються у складі сільських, селищних, міських, районних рад та їх виконавчих органів, комунальних установ, підприємств, організацій, розташованих на території села, селища, міста як структурні підрозділи 11 цих органів та установ. Не мають статусу юридичної особи. У разі відсутності архівного підрозділу ОМС призначають відповідальних за архіви осіб.

Архівні підрозділи (архіви) створюються ОМС, комунальними підприємствами, установами та організаціями відповідно до статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності (як документів НАФ, так і документів з кадрових питань (особового складу), використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. ОМС, комунальні підприємства, установи та організації у процесі діяльності передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах ОМС, комунальних підприємств, установ та організацій визначаються Міністерством юстиції України з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб. ОМС, комунальні підприємства, установи та організації зобов’язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів НАФ, у т. ч. електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, науково-технічних документів, передати їх у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, на постійне зберігання відповідно до архівних відділів райдержадміністрацій або архівних відділів міських рад. Положення про архівні підрозділи (архіви) ОМС, комунальних підприємств, установ та організацій затверджується зазначеними юридичними особами на основі типового положення, затвердженого Міністерством юстиції України.