Після подання декларації до Реєстру декларацій декларанту надається 30 днів для подання один раз виправленої декларації, якщо було допущено помилку або згадано додаткову інформацію про активі декларанта чи членів його сім’ї.

Протягом вказаного часу НАЗК нічого не робить з декларацією (крім проведення спеціальної перевірки у визначених законом випадках).

👉🏻 З дня подання декларації або одразу після подання виправленої декларації, кожна з них проходить логічний та арифметичний контроль (ЛАК). За його допомогою ідентифікуються невідповідності (ризики), здійснюється їх оцінка та визначається показник рейтингу ризику декларації. Це є своєрідним фільтром з трьох етапів, який допомагає проаналізувати всі декларації та визначити ті з них, які мають найвищий показник рейтингу ризику.

ℹ️ За показником рейтингу ризику відбувається ранжування всіх декларацій від вищого до нижчого. Це впливає на черговість відбору декларацій та їх повну перевірку.

📑 Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК (далі — НАЗК) отримало понад 2 млн декларацій, які подали публічні службовці та прозвітували про свої статки за останні три роки (2021-2023). В центрі уваги агентства — декларації, які, зокрема, містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів.

Що таке автоматизована перевірка декларації та які з них можуть бути перевірені автоматизовано ❓

Якщо декларація отримала низький показник рейтингу ризику, то вона може пройти автоматизовану перевірку програмними засобами Реєстру декларацій. Йдеться про приблизно 30% усіх поданих до Реєстру. Водночас слід зазначити, що не можуть бути перевірені автоматизовано декларації, подані суддями, суддями Конституційного Суду України, крім суддів у відставці, оскільки Законом України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text) визначено особливості перевірки декларацій, поданих вказаними категоріями декларантів.

☑️ За результатами успішного проходження автоматизованої перевірки декларант отримає повідомлення та довідку у персональному кабінеті Реєстру декларацій.

Якщо ви не отримали довідки за результатами автоматизованої перевірки, то ваша декларація не пройшла таку перевірку. Це не означає, що в декларації вказані недостовірні відомості або виявлено ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. Можливо, декларація містить дані, які неможливо перевірити автоматизовано програмними засобами Реєстру.

Складення довідки про непроходження автоматизованої перевірки не передбачено.

Які декларації підлягають повній перевірці ❓

Порядком відбору декларацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-23#Text) для проведення повної перевірки та черговості такої перевірки визначено, що для повної перевірки уповноваженими особами НАЗК відбираються декларації, які:

➖ мають найвищий показник рейтингу ризику та які подані особами, посади яких вказані у примітці до ст. 51-3 Закону «Про запобігання корупції», а також подані особами, посади яких пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

➖ мають найвищий показник рейтингу ризику та подані іншими категоріями декларантів;

➖ за повідомленнями про можливе декларування недостовірних відомостей (більше 500 прожиткових мінімумів), навіть у випадках, коли така декларація пройшла автоматизовану перевірку та незалежно від показника рейтингу ризику декларації;

➖ за повідомленням про можливе декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 500 прожиткових мінімумів (такі декларації будуть перевірені навіть у випадках, коли вони вже пройшли автоматизовану перевірку та незалежно від показника рейтингу ризику декларації).

💻 Відібрані для повної перевірки декларації розподіляються між уповноваженими особами НАЗК шляхом автоматизованого розподілу.

Повна перевірка здійснюється за затвердженим Порядком проведення повної перевірки декларації (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0158-21#Text). Її складовими є:

➖ з’ясування достовірності задекларованих відомостей;

➖ з’ясування точності оцінки задекларованих активів;

➖ перевірка на наявність конфлікту інтересів;

➖ перевірка на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

👉🏻 Повідомлення про розпочату повну перевірку декларант отримає в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій. За результатами проведеної повної перевірки декларант отримує примірник довідки та має обов’язок подати декларацію з достовірними відомостями упродовж 10 днів. У разі встановлення недостовірних відомостей та інших порушень з боку НАЗК вживаються заходи реагування відповідно до компетенції органів, а також повідомляється керівник органу, в якому працює декларант.

Наголошуємо, що початок повної перевірки ще не означає, що декларант вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Відповідно до Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року