k2FtbBdWr1

Управління соцзахисту населення Львівської РДА нагадує процедуру оформлення документів для послуг з реабілітації дітей з інвалідністю

Один з батьків або законний представник дитини за місцем реєстрації/місцем фактичного проживання подає до до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад, Центрів надання соціальних послуг заяву про направлення дитини до відповідної реабілітаційної установи та законодавчо визначені документи, а саме копії (з пред’явленням оригіналів):

• паспорт громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

• індивідуальної програми реабілітації (надалі – ІПР), що видана ЛКК лікувально – профілактичного закладу;

• паспорт громадянина України законного представника дитини з інвалідністю;

• документа, який підтверджує статус дитини – сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини – сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

• одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку в паспорті громадянина України);

• виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Забезпечення реабілітаційними послугами дітей проводиться в порядку черговості. Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до ІПР, у якій зазначається обсяг та строки їх проведення.

Перелік закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю, розміщений на веб-сайті Мінсоцполітики (www.msp.gov.) у розділі «Інвалідність» – «Реабілітація дітей з інвалідністю». Щоб ознайомитись з переліком реабілітаційних установ необхідно перейти за посиланням:

https://www.ispf.gov.ua/…/perelik-reabilitacijnih-ustanov.

Зазначимо, станом на 01 вересня 2023 року управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації скерувало для проходження реабілітації більш ніж 36 дітей з інвалідністю.