Документи є важливим незамінним носієм інформації у майбутнє. Основним завданням в роботі архівних підрозділів є належне впорядкування та зберігання різноманітної документації.

На засіданні експертної комісії архівного управління Львівської РДА розглянуто низку питань, зокрема щодо:
– справ постійного зберігання;
– справ з особового складу (кадрових питань);
– справ тривалого зберігання;
– номенклатури справ різних установ;
– акти про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (НАФ).
Також розглянуто та схвалено положення про експертну комісію органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів.
За результатами засідання ухвалено відповідні рішення.