k2FtbBdWr1

Державна архівна служба України внесла зміни до Типового положення про експертну комісію

Державна архівна служба України ініціювала внесення змін до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, які затверджено наказом Міністерства юстиції України від 24 березня 2023 року № 1113/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 березня 2023 року за № 515/39571.

Метою прийняття наказу є запровадження єдиних підходів до складення положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, їх відокремленого підрозділу, який за рішенням експертно-перевірної комісії державного архіву внесений до джерел формування Національного архівного фонду.

Експертній комісії установи вищого рівня, відповідного органу місцевого самоврядування надано можливість виконувати завдання експертної комісії установи, чисельність якої складає одну або дві штатні одиниці, розширено функції експертної комісії щодо схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державного архіву проєктів описів кіно-, відео-, фото-, фонодокументів постійного зберігання, унормовано проведення засідань у режимі відеоконференції тощо.