k2FtbBdWr1

Застосування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування 5 відсотків

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір) щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування Збору ставки 5 відсотків щодо:

валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні з дотриманням вимог законодавства щодо розміщення коштів в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України, та щодо права  грошової  вимоги до резидентів України, визначених пп. «а» п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ «Податкового кодексу України» (далі – ПКУ);

об’єктів декларування, визначених пп. «б»-«е» п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) в Україні, крім номінальної вартості державних  облігацій  України  з  терміном  обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

У цілях одноразового (спеціального) добровільного декларування для застосування 5 відсотків ставки Збору на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації кошти декларанта в національній та іноземній валютах, банківських металах мають бути розміщені на рахунках у банках України.

Звертаємо увагу, що як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.