k2FtbBdWr1

Збереження документів утворених у діяльності припинених і новостворених органів місцевого самоврядування

1.  Документи Національного архівного фонду передаються в упорядкованому стані за актом приймання-передавання до архівного відділу районної державної адміністрації (міської ради), в зоні комплектування якого перебувала юридична особа (сільська, селищна, міська рада), що припиняється.

2. Архівні фонди припинених осіб (сільської, селищної, міської ради) закриваються та у подальшому створюється  новий фонд юридичної  особи (сільської, селищної, міської   ради) об’єднаної
територіальної громади.
3. Юридична   особа   (сільська,   селищна,   міська   рада)   об’єднаної територіальної  громади   відповідно  до  законодавства   створює  архівний підрозділ для тимчасового зберігання архівних документів.
4. До    архівного    підрозділу    об’єднаної    територіальної    громади передаються юридичними особами (сільськими, селищними,   міськими радами), що припиняються, в упорядкованому стані за актом:
 документи, строки зберігання яких не закінчились, у тому числі погосподарські книги, будинкові книги (для міст районного підпорядкування), документи нотаріальних дій, земельно-кадастрова
документація (за описами, що складаються окремо на кожну зазначену категорію документів);
 документи з кадрових питань (особового складу) (за відповідними описами справ);
 документи, не завершені у діловодстві (за номенклатурою справ або здавальними описами справ довільної форми).

5. Документи з кадрових питань (особового складу) за рішенням юридичної особи (сільської, селищної, міської ради) об’єднаної територіальної громади можуть передаватися за описами справ до трудового архіву, що функціонує на території об’єднаної громади (якщо такий є).