k2FtbBdWr1

Архівне управління Львівської РВА інформує

Архівне управління РВА інформує, що кожна юридична особа, яка належить до списку джерел-формування Національного архівного фонду являється фондоутворювачем і створені нею документи являються архівним фондом. 

Документаційний фонд установи складають: документи постійного (довічного) зберігання, які є складовою частиною НАФ (у разі створення таких документів в установі); документи тривалого (понад 10 років) зберігання; документи тимчасового зберігання (до 10 років включно). Установа-фондоутворювач є юридичною особою, що підтверджується відповідним актом (закон, постанова, наказ, розпорядження, статут, положення) про утворення, реєстрацію, порядок діяльності, функції тощо. Хронологічними межами архівного фонду установи являються офіційні дати створення (реєстрації) і ліквідації фондоутворювача. Крайніми датами документів архівного фонду є дати першого та останнього за хронологією документів у складі фонду. Структурною та класифікаційною основою архівного фонду є справа. Справа включає документи, об’єднані за відповідною ознакою (тематичною, кореспондентською, номінальною, хронологічною) або сукупністю ознак та єдиним строком зберігання і вміщені в окрему обкладинку. Кожний архівний фонд має свій номер і назву, що відповідає офіційній назві фондоутворювача. Якщо установа-фондоутворювач передає справи на постійне зберігання до державної архівної установи, номер фонду присвоює відповідний архів. Цей номер присвоюється під час першого надходження документів і не змінюється. Якщо установа не передає документи на постійне зберігання, вона самостійно присвоює номери фондам, що зберігаються в архіві установи.