k2FtbBdWr1

Громади області запрошують до участі у конкурсному відборі проектів транскордонного співробітництва

Львівська обласна державна адміністрація запрошує взяти участь у конкурсному відборі проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Інформують у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА.   

У конкурсі можуть взяти участь проекти суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва, визначених у Законі України «Про транскордонне співробітництво», в тому числі діючі проекти, що фінансуються коштом міжнародної технічної допомоги.

Для участі проекту (програми) транскордонного співробітництва у конкурсному відборі заявник (центральний або місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт або учасник транскордонного співробітництва (крім фізичної особи), визначений Законом України «Про транскордонне співробітництво») подає на електронну адресу Мінрегіону: minregion@minregion.gov.ua або по СЕВ такі документи:

1) заявку на участь у конкурсному відборі (у довільній формі), яка повинна містити такі відомості про заявника проекту: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адресу електронної пошти, номер телефону відповідальної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

2) документи, що підтверджують співфінансування проекту за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених законодавством (гарантійний лист органу місцевого самоврядування та/або органу виконавчої влади, рішення сесії органу місцевого самоврядування);

3) інформаційну картку та опис проекту, оформлені відповідно Вимог до інформаційної картки проекту (програми) та опису проекту (програми) транскордонного співробітництва, якому може надаватися державна фінансова підтримка, затверджених наказом Мінрегіону від 25 листопада 2021 року №  307  «Про забезпечення проведення  конкурсного  відбору  проєктів  (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватись державна фінансова підтримка», зареєстрований в Мін’юсті 31 грудня 2021 року за №№ 1711/37333, 1712/37334, 1713/37335.

4) висновок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастопольської міських держадміністрацій щодо актуальності та доцільності реалізації проекту у відповідному регіоні. Висновок не подається у разі, коли заявником проекту є обласна чи міська держадміністрація.

Для участі у конкурсному відборі проекту, відібраного у рамках програми міжнародної технічної допомоги відповідно до правил та процедур, установлених міжнародними договорами України (далі – проект міжнародної технічної допомоги),  крім заявки на участь у конкурсному відборі, яка повинна містити зазначені вище відомості про заявника, та документів, що підтверджують співфінансування проекту міжнародної технічної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених законодавством, на електронну адресу Мінрегіону: minregion@minregion.gov.ua або по СЕВ подаються також  копії таких документів:

1) укладеного грантового контракту та угоди про партнерство для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (завірені електронним або мокрим підписом з відбитком печатки (за наявності) заявника на конкурс) з перекладом на українську мову у випадках, коли грантовий контракт та угода про партнерство є іншомовними. Переклад завіряється електронним або мокрим підписом з відбитком печатки (за наявності) заявника на конкурс;

2) реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, передбаченої Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

У РАЗІ БУДІВНИЦТВА, КАП РЕМОНТУ, РЕСТАВРАЦІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЇ:

Для проектів (програм) транскордонного співробітництва, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), додатково подаються:

– зведений кошторисний розрахунок;
– звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
– акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560  «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
– документи щодо форми власності для об’єктів будівництва.

Документи для участі у конкурсному відборі подаються виключно в електронному вигляді до 17:00 год 18 лютого 2022 року включно.

Телефони для довідок: (044) 207-18-85, 207-18-91. Запитання також можна задати, надіславши лист на такі електронні адреси: kayaas@minregion.gov.ua, dalievskata@minregion.gov.ua, suprunenkola@minregion.gov.ua.