Щороку 17 листопада в Україні відзначають Міжнародний день студента. З цієї нагоди Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило інфографіку здобувачів освіти Львівщини.

Так, у Львівській області на початок 2020/21 навчального року освітні послуги надавали 10 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) і 33 заклади вищої освіти (ЗВО). Фахову передвищу освіту здобуває 9,0 тис. студентів, а вищу освіту – 95,4 тис. студентів. За кількістю студентів область посідає третє місце серед регіонів України.

На денній формі навчається 80,4% студентів, 19,6% – заочно або на вечірніх відділеннях. За рахунок коштів державного бюджету освіту в ЗФПО здобуває 75,1% студентів Львівщини, натомість у ЗВО більшість студентів (54,9%) навчається на контрактній формі.

У 2020/21 навчальному році до ЗФПО і ЗВО вступило 26,7 тис. осіб, що на 11% більше порівняно з попереднім навчальним роком.

У 2020 році завершили навчання та отримали дипломи 33,4 тис. осіб. З них 47,2% здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 27,5% – магістра, 21,4% – молодшого спеціаліста і 3,9% – спеціаліста. Серед випускників найбільше молодих фахівців (34,4%) у галузях соціальних наук, бізнесу та права, 19,8% – дипломовані фахівці в галузі інженерії, 10,7% – гуманітарних наук та мистецтва, 8,3% – охорони здоров’я, 6,9% – архітектури та будівництва і 6,8% – освіти.

У вишах області поряд із вітчизняними студентами освіту здобуває 2,3 тис. студентів-іноземців, з яких 36,4% – жінки. Найбільше представників студентства – це громадяни Індії (30%), Туркменістану (11%), Єгипту (10%) і Польщі (9%).

Навчальний процес у закладах фахової передвищої та вищої освіти забезпечують 13,7 тис. науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.