k2FtbBdWr1

Повернення судового збору: порядок та особливості

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

  • зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом
  • повернення заяви або скарги;
  • відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
  • залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду в зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою/клопотанням;
  • закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову, і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У першому випадку судовий збір повертається у розмірі різниці між виплаченою та тією сумою, яку необхідно було сплатити, в інших випадках — у повній мірі.

Варто звернути увагу на те, що при укладенні мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції,  на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд відповідною ухвалою чи рішенням розглядає питання про повернення позивачу/заявнику/скаржнику з державного бюджету 50 % сплаченого ним судового збору.

Вимоги до форми та змісту клопотання про повернення судового збору визначені статтями 167 Кодексу адміністративного судочинства, 170 Господарського процесуального кодексу, 183 Цивільного процесуального кодексу.

Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650. Ним передбачено, що у разі повернення судового збору (крім помилково сплаченого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду разом із заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ чи роздруківкою електронного розрахункового документа. Копія документу на переказ подається лише, якщо оригінал такого документа міститься в матеріалах справи та в ухвалі суду про це зазначено.

Також до органу Казначейства подається заява, складена у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації:

– причини повернення коштів з бюджету;

– найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або ПІБ (для фізичної), ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта;

– місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та контактні номери;

– сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету — на картку/готівкою в касі. У першому випадку із зазначенням IBAN, на який повертаються кошти в національній валюті та номера рахунку отримувача.

Для повернення помилково сплаченого судового збору після цієї процедури раніше необхідно було отримати від суду подання, і вже разом з ним, заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом чи копією документа на переказ, термін складання яких не перевищують 30 календарних днів, звертатися  до органу Казначейства.

Однак, з 01 січня 2022 року, всю цю процедуру значно спрощено. Тепер через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» суд, за ініціативою платника судового збору, засобами електронного зв’язку направляє електронне подання до органів Казначейства, які самостійно перераховують кошти на рахунок заявника.

У разі необхідності помилково сплачені кошти може отримувати представник заявника за наявності правильно засвідченої довіреності та документів, що посвідчують особу.

Тож, при помилковій сплаті судового збору заявнику тепер залишається лише чекати, поки суд самостійно підготує та направить до органів Казначейства електронне подання.

Spread the love