30 серпня Президент підписав Закон від 14.07.2023 № 3254-ІХ “Про кредитні спілки” (законопроєкт №5125). 

Положеннями нової редакції Закону «Про кредитні спілки» пропонується:

1.розширення переліку послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам. Для кредитних спілок з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг;

2. розширення переліку інших видів діяльності, пов’язаних з основною діяльністю кредитної спілки за умови, що така діяльність пов’язана з основою діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів, зокрема право надавати супровідні (в тому числі посередницькі) послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем фінансових послуг;

3. приведення у відповідність до чинного законодавства, зокрема до Закону  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», процедури створення та державної реєстрації кредитної спілки;

4. удосконалення процедури ліцензування діяльності кредитної спілки за рахунок: об’єднання в єдину процедуру отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та реєстрації заявника як фінансової установи; видачі загальної ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки; впровадження процедури зміни обсягу чинної ліцензії (розширення/звуження переліку послуг) за заявою кредитної спілки;

 5. удосконалення системи управління кредитної спілки

встановлюються загальні вимоги до системи управління кредитною спілкою; удосконалюються процедури скликання та проведення загальних зборів членів кредитної спілки, а саме: знижено поріг кворуму загальних зборів, розширено перелік способів повідомлення про проведення загальних зборів, передбачено різні способи проведення загальних зборів та голосування на них (дистанційні загальні збори, шляхом опитування, за участі делегатів, можливість раннього голосування тощо)

; запровадження процедур самооцінки / погодження керівників та осіб, що виконують ключові функції, що забезпечить перевірку їх відповідності вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації;

 запровадження диференційованих підходів для кредитних спілок в контексті моделі побудови корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, залежно від типу кредитної спілки;

 встановлення заборони керівникам кредитної спілки та особам, що здійснюють ключові функції у кредитній спілці, бути представниками інших членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки;

 запроваджено вимогу погодження Національним банком України кандидатів на посади керівників кредитної спілки (кандидатів на посади керівників об’єднаної кредитної спілки);

 встановлено право Національного банку України вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам;  передбачено право кредитних спілок передавати певні функції, окремі задачі та процеси в межах таких функцій на аутсорсинг об’єднаної кредитної спілки;