k2FtbBdWr1

Рішенням сесії внесли зміни до двох програм, які підвищать конкурентоспроможність та сприятимуть інноваційному та науково-технологічному розвитку Львівській області

Сьогодні, на черговій сесії Львівської обласної ради затвердили рішення «Про внесення змін до Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки».

Зокрема в частині додаткового відшкодування (компенсація) частини відсотків шляхом зниження розміру компенсаційної процентної ставки до рівня 0% річних за наданими уповноваженими банками кредитами  суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

«Львівщина упродовж тривалого часу утримує лідерство з реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Підписання Меморандуму про співпрацю і взаємодію між Львівською ОДА, Львівською обласною радою та Фонд розвитку підприємництва було ще одним позитивним кроком задля покращення координації спільних дій для забезпечення доступу мікро- малого та середнього бізнесу Львівської області до фінансових ресурсів за рахунок зниження рівня відсоткової ставки до 0% за отриманими кредитами на інвестиційні цілі. Затвердження сесією Львівської обласної ради рішення «Про внесення змін до Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки» дає змогу якнайшвидше впровадити цей механізм в дію»,- зазначив керівник департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда.

Додаткове відшкодування (компенсації) частини відсотків здійснюється шляхом зниження розміру компенсаційної процентної  ставки до рівня 0 (нуль)% річних за наданими уповноваженими банками кредитами в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на реалізацію інвестиційних цілей суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва  – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування та є зареєстрованими на території Львівської області в установленому законом порядку.

Додаткове відшкодування (компенсація) частини відсотків за інвестиційними кредитами суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області (далі – Додаткове відшкодування відсотків), здійснюється через Фонд розвитку підприємництва (далі – ФРП) у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 (далі – Порядок), умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», затвердженою Радою ФРП (далі – Програма 5-7-9) та розміщеної на офіційному сайті Фонду, умов договорів, що укладені та/або будуть укладені ФРП з Уповноваженими банками, та внутрішніх процедур ФРП.

Додаткове відшкодування відсотків здійснюється через ФРП в межах отриманих ним коштів, передбачених у обласному бюджеті на реалізацію Завдання 6 Програми.

За основу визначення порядку перерахування коштів обласного бюджету через ФРП для Додаткового відшкодування відсотків береться Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 29 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» із змінами.

Основні умови Додаткового відшкодування відсотків:

– отримати право на Додаткове відшкодування відсотків за кредитами можуть лише ті суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП), які відповідають положенням Порядку в частині визначення таких суб’єктів, які зареєстровані на території Львівської області в установленому законом порядку, та які мають діючий(-і) кредитний(-і) договір(-ори), укладений(-і) з одним або декількома уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», на фінансування виключно інвестиційних цілей (крім фінансування оборотного капіталу) ММСП з встановленою таким (-и) кредитним (-и) договором (-ами) та діючою, на момент проведення ФРП рейтингового відбору суб’єктів ММСП, компенсаційною процентною ставкою за кредитами на рівні від 5 (п’яти) до 9 (дев’яти) відсотків річних;

– додаткове відшкодування відсотків здійснюється через ФРП в межах отриманих ним від Департаменту коштів протягом бюджетного року, починаючи не пізніше ніж з наступного місяця, після дати затвердження поданого ФРП Реєстру ММСП експертною комісією, яка затверджена висновком постійної комісії Львівської обласної ради з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій (далі – Експертна комісія);

– критерієм рейтингового відбору суб’єктів ММСП, для формування Реєстру ММСП, що здійснюється через ФРП, є кількість фактично створених такими суб’єктами ММСП робочих місць протягом всього періоду участі ММСП у Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Найвищий рейтинг присвоюється тим суб’єктам ММСП, які створили та утримали найбільшу кількість робочих місць протягом усього періоду участі таких ММСП у Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». До Реєстру ММСП включаються кредити суб’єктів ММСП з найвищими рейтингами в розрізі суб’єктів господарювання залежно від їх категорії (мікро-, малі, середні), загальна сума Додаткового відшкодування відсотків для яких на рік має відповідати розміру фінансового ресурсу, передбаченого в межах бюджетних призначень Завдання 6 Програми.

Внесли зміни ще у одну Програму. Відтак, обласні обранці ухвалили рішення про внесення змін до Програми сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 роки. Змінами передбачена деталізація механізму реалізації Програми в частині конкурсного відбору проєктів, порядку їх затвердження та фінансування, що в свою чергу сприятиме прозорому та об’єктивному проведенню Конкурсу.

«Затвердження відповідної програми на обласному рівні позитивно сприйнялося як науковим середовищем, так і представниками бізнесу, а реалізація інноваційних проєктів, своєю чергою, сприятиме трансформації регіональної економіки на засадах смарт-спеціалізації, що є одним із ключових пріоритетів Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років», – зазначив Степан Куйбіда.

Нагадаємо, що Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 роки реалізовуватиметься цьогоріч вперше. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету складає 5 млн гривень.

Програма орієнтована на стимулювання активності науковців, дослідників, інноваторів у спільнодії з підприємцями Львівщини задля збільшення рівня науково-технічних досягнень, підвищення інноваційної активності й культури взаємодії дослідної та підприємницької сфери. Зазначене можливе за умов стимулювання розвитку сучасної дослідницької бази та запровадження механізмів впровадження технологій, створених при наукових парках, науково-дослідних установах та закладах вищої освіти у реальний сектор економіки. Реалізація інноваційних проєктів, своєю чергою, сприятиме трансформації регіональної економіки на засадах смарт-спеціалізації, що є одним із ключових пріоритетів Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.