k2FtbBdWr1

Складання актів про вилучення для знищення документів

Архівний відділ Львівської РДА інформує про те, що під час проведення експертизи цінності документів установи поряд з формуванням описів справ постійного зберігання, з кадрових питань, тривалого і тимчасового зберігання складається акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, термін яких минув.

Такі акти складають на підставі погодженої номенклатури справ установи, де внесений весь перелік документів з строками зберігання, які вона веде в діловодстві.

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, складається у двох примірниках, як правило, на справи всієї установи. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, вносяться в акт під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, уключених до кожної групи.

Справи включаються в акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 01 січня року, в якому складено акт.

Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у 2014  році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 01 січня 2018 року, з п’ятирічним строком зберігання – не раніше 01 січня 2020 року.

Установи, у діяльності яких утворюються документи НАФ, подають схвалені ЕК установи акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, разом з описами справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) на розгляд ЕПК (ЕК) державної архівної установи, у зоні комплектування якої перебуває установа.

У разі внесення до акта первинної фінансової та бухгалтерської документації установа додає до нього довідку про проведення перевірки контролюючими органами або ревізії чи державного фінансового аудиту з питань дотримання податкового, митного та іншого законодавства (крім державного фінансового аудиту окремих господарських операцій) органами державного фінансового контролю.