k2FtbBdWr1

Як зареєструвати громадську організацію

Реєстрація громадської організації (ГО) – це необхідний крок для того, щоб організація могла офіційно діяти, отримувати гранти, відкривати рахунки в банках тощо

Процес реєстрації ГО в Україні складається з декількох етапів:

1️⃣. Визначення мети та завдань ГО.

2️⃣. Вибір ГО:

▪️ зі статусом юридичної особи – має більше прав та обов’язків, але й процедура реєстрації складніша.

▪️ без статусу юридичної особи – має менше прав та обов’язків, але й процедура реєстрації простіша.

3️⃣. Підготовка документів.

Для реєстрації ГО зі статусом юридичної особи вам знадобляться наступні документи:

✅ заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 4);

✅ примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

✅ відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

✅ установчий документ юридичної особи;

✅ реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадської організації;

✅ структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

✅ копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України).

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.

Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

✔️ заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (форма 6);

✔️ примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;

✔️ відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи;

її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи);

✔️ відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)

4️⃣. Подання документів.

Документи для реєстрації ГО можна подати:

▪️ До відповідних управлінь юстиції за місцем знаходження організації;

▪️ До місцевих центрів надання адміністративних послуг.

▪️ В електронній формі через «Онлайн будинок юстиції».

Суб’єктом державної реєстрації є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (у разі державної реєстрації, зокрема, громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання).

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 09 червня 2023 року № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2023 року за № 977/40033, державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Здійснити подачу документів можна:

☑️ особисто особою, уповноваженою рішенням про створення громадської організації зі статусом юридичної особи, громадської організації, що не має статусу юридичної особи;

☑️ поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);

☑️ онлайн (щодо державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи).

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Документи в електронній формі подаються заявником з використанням зокрема вебпорталу електронних послуг «Онлайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/ за умови підписання заявником заяви з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

5️⃣. Отримання відповіді.

✅ про державну реєстрацію створення ГО;

🚫 про відмову у державній реєстрації створення ГО.

Після розгляду документів, орган державної реєстрації видає ГО рішення про державну реєстрацію ГО.