k2FtbBdWr1

Затверджено Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

3 січня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1 “Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні“.

Положенням передбачено зокрема:

оператор системи передачі зобов’язаний:

1) під час ініціювання застосування граничних величин споживання електричної потужності та електроенергії, графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії споживачів (крім спеціальних графіків аварійних відключень, застосування яких обумовлене необхідністю запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі України) збільшувати для операторів систем розподілу дозволений обсяг споживання потужності та електроенергії на сумарний обсяг придбаної усіма споживачами, які приєднані до системи передачі та/або розподілу відповідного оператора системи розподілу, імпортованої електричної енергії;

2) відповідно до пункту 7 цього Положення в добі, що передує добі постачання, зводити та аналізувати за всіма операторами систем розподілу і в розрізі областей надану електропостачальниками інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу;

3) здійснювати диспетчерське управління шляхом надання оперативних команд та/або розпоряджень операторам систем розподілу на збільшення/зменшення споживання потужності електроенергії.

 Оператор системи розподілу зобов’язаний:

1) за результатами перевірки інформації, наданої електропостачальниками відповідно до пункту 7 цього Положення, до 15 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі зведену інформацію у розрізі областей щодо сумарної потужності споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, за кожним розрахунковим періодом доби постачання. Під час отримання від оператора системи передачі команди на застосування графіків погодинного відключення електроенергії та/або обмеження споживання електричної енергії оператор системи розподілу повинен попередити оператора системи передачі про наявність споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, та про величину їх споживання імпортованої електроенергії і не застосовувати до таких споживачів зазначені графіки;

2) за запитом електропостачальника протягом трьох днів подавати перелік споживачів, які мають автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку електричної енергії в реальному часі, та стосовно яких наявна технічна можливість систем розподілу не застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії у разі постачання імпортованої електричної енергії, а також їх фактичне добове споживання електроенергії і максимум споживання електричної потужності;

3) у разі отримання від електропостачальника повідомлення про наявність заборгованості у споживачів імпортованої електричної енергії з її оплати протягом двох днів, що настають за днем отримання такого повідомлення, відновити до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення;

4) під час складання та застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення на відповідний розрахунковий період повинен враховувати інформацію, отриману від оператора системи передачі, та не застосовувати заходи обмеження відбору (крім випадків, передбачених цим підпунктом) щодо споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія, у разі обсягу імпортованої електричної енергії більше ніж величина відбору, яка визначається як більше значення між середнім обсягом відбору таким споживачем за вересень 2022 року у відповідному розрахунковому періоді або середнім обсягом відбору таким споживачем за період 40 діб до доби постачання (Д-40) – 10 діб до доби постачання (Д-10) у відповідному розрахунковому періоді за вирахуванням розрахункових періодів, у які оператори системи розподілу застосовували заходи обмеження відбору щодо такого споживача;

5) вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енергії споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматика відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

7. Електропостачальник зобов’язаний у разі здійснення постачання імпортованої електричної енергії до 13 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу, областей, а також споживачів, приєднаних до мереж оператора системи передачі, а операторам системи розподілу – інформацію щодо необхідного розподілу обсягу імпортованої електричної енергії за відповідними споживачами за розрахунковими періодами.

Споживач протягом періоду споживання імпортованої електричної енергії зобов’язаний належним чином вживати заходів для зменшення відбору електричної енергії власними субспоживачами.

Для споживачів, які мають субспоживачів, оператор системи розподілу доводить інформацію щодо графіків відключень субспоживачів, які повинні бути виконані основним споживачем. Недотримання основним споживачем графіків відключень його субспоживачами є підставою для відновлення до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіків аварійних відключень.

У разі застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження постачання імпортованої електричної енергії споживачам може бути припинено.