k2FtbBdWr1

Архівна довідка. Як отримати архівну довідку

Користувачем архівної інформації може стати будь-який громадянин, який потребує отримання тих чи інших відомостей. Для отримання архівної довідки необхідно з’явитися особисто або довірена особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченого доручення та документа, що засвідчує особу.

Архівна довідка є офіційним документом, оформленим на спеціальному бланку і містить вичерпну інформацію, запитувану заявником. Крім довідки громадяни мають право на отримання копій архівних документів, що стосуються заявника.
Потреба в отриманні таких документів може бути пов’язана із зверненням до органів соціального захисту, оформленням пенсійних нарахувань, отриманням певних пільг.
Вся інформація, запитувана у архіві, видається на підставі письмової заяви. У цьому документі викладається суть запиту та всі необхідні для здійснення пошуку реквізити. Також у заяві повідомляються особисті дані прохача, ініціали, адреса, телефон. Запит обов’язково повинен бути підписаний особистим підписом заявника.
Довідка про роботу (архівна), що містить відомості про трудовий стаж, видається за умови повідомлення максимально точних відомостей про місце роботи заявника. Також у цьому випадку потрібно вказати посаду і період роботи. При зміні прізвища потрібно обов’язково написати в запиті колишнє прізвище та ініціали.
Запитувана інформація з архіву повинна бути надана протягом 30 днів з дня реєстрації запиту. Якщо для отримання певних відомостей потрібен додатковий час, то архів повідомляє заявника про продовження строку.