k2FtbBdWr1

Інвесторів запрошують взяти участь в конкурсі з впровадження Е-квитка в області

Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації транспорту оголосило про проведення конкурсу з відбору інвестора (оператора) з метою впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області.   

І. Об’єкт конкурсу:

Об’єктом конкурсу є впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Львівської області незалежно від форми власності (далі – АСООП).

Впровадження АСООП здійснюється з урахуванням:

1) загальної кількісті перевізників, обтяжених договорами з управлінням транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації – 50 суб’єктів господарювання ;

2) мережі приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Львівської області, що налічує 499 автобусних маршрутів, які обслуговуються 1047 транспортними засобами (автобусами).

Інформація про кількість перевізників та маршрутів вказана станом на 03.02.2022 та може змінюватись.

ІІ. Перелік документів, що подаються на конкурс:

Документи на конкурс подаються у запечатаних конвертах:

Конверт №1 з позначкою «Для участі в конкурсі з відбору інвестора (оператора) для впровадження АСООП у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області», зазначаються назва претендента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи та поштова адреса

В конверті №1 подається заява на участь у конкурсі за затвердженою формою (з якою можна ознайомитися перейшовши за посиланням: https://loda.gov.ua/upload/users_files/42/upload/Zayava.docx) до якої додаються:

1) засвідчена належним чином, відповідно до вимог законодавства, копія Статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб, що зареєстровані у порядку, передбаченому законодавством України);

2) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі, її місцезнаходження (наприклад, витяг із банківського або судового реєстру), засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України (для юридичної особи-нерезидента);

3) довідка органів Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (для юридичної особи-резидента) на момент подання документів, але не раніше дати оголошення конкурсу;

4) засвідчена належним чином, відповідно до вимог законодавства, копія документа(-ів), що підтверджує(-ють) право інтелектуальної власності або наявність права використання програмного забезпечення (ліцензійний договір з автором(-ами) чи правовласником(-ами), необхідний для впровадження об’єкта інвестування та його подальшої роботи);

5) підтвердження повноважень керівника на укладання інвестиційного договору;

6) підтвердження повноважень представника претендента на участь у конкурсі;

7) документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи про наміри, попередні договори, гарантійні листи тощо), у тому випадку, якщо суб’єкт господарювання, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо);

7) інші документи (за ініціативою суб’єкт господарювання або за вмотивованим рішенням конкурсної комісії за результатами попереднього розгляду конкурсної пропозиції).

Конверт №2 з позначкою «Для участі в конкурсі з відбору інвестора (оператора) для впровадження АСООП у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області», зазначаються назва претендента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження суб’єкта господарювання та поштова адреса.

В конверті №2 подається конкурсна пропозиція суб’єкта господарювання, у якій зазначається:

1) програма поетапного запровадження АСООП;

2) термін дії договору з експлуатації та функціонування АСООП;

3) інформація (копія договору) про досвід промислової експлуатації АСООП в містах України;

4) структура та розмір комісійної винагороди за виконання функцій інвестора (оператора) у відсотковому співвідношенні від вартості квитка;

5) демонстрація роботи складових АСООП у електронній формі (фото-, відео- матеріали, графіки, схеми, тощо), розміщеному на CD/USB накопичувачі, та в друкованому вигляді (у разі технічної можливості);

6) розмір загальної суми інвестицій, які будуть залучені для впровадження АСООП;

7) інформація про додаткові інвестиційні зобов’язання, які будуть запропоновані для впровадження АСООП;

8) детальний опис шляхів впровадження та обслуговування запропонованої роботи АСООП;

9) опис поданих документів, вкладених в конверт №2

Учасник конкурсу має право подати додаткові пропозиції до конкурсної пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту, створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, нових робочих місць.

Вимоги до конкурсної пропозиції: заява і документи подаються в оригіналах або належним чином завірених копіях, підписані керівником суб’єкта господарювання. Документи мають бути прошиті та пронумеровані, скріплені печаткою із позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Вимоги до конкурсної документації: всі конкурсні документи повинні бути заповнені розбірливо, оформлені належним чином та підписані однією і тією ж особою, підписи повинні бути завірені згідно з чинним законодавством. Виправлення не допускаються.

Невідповідність документів пред’явленим вимогам є підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають конкурсу та вимогам, що є підставою для відхилення заяви.

ІІІ. Порядок допуску до участі у конкурсі:

До участі в конкурсі не допускається суб’єкт господарювання:

1) майно якого перебуває в податковій заставі;

2) якого визнано банкрутом або стосовно якого порушено провадження справи про банкрутство або відновлення платоспроможності;

3) щодо якого прийнято рішення про припинення діяльності або діяльність якої припинено;

4) який не надав всіх необхідних документів у встановлений термін;

До участі в конкурсі також не допускаються суб’єкти господарювання, які :

1) контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

2) подали заяву та документи, що не відповідають вимогам, визначеним конкурсною документацією;

3) не надали у конкурсній пропозиції необхідної інформації, надали її у неповному обсязі, надали неправдиву інформацію.

ІV. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

Для участі в конкурсі суб’єктам господарювання необхідно володіти:

1) відповідною матеріально-технічною базою для роботи з АСООП;

2) досвідом виконання аналогічних договорів/ проєктів з впровадження (обслуговування) АСООП.

Кваліфікаційні вимоги підтверджуються шляхом подання відповідної інформації учасниками конкурсу згідно із обов’язковим переліком документів, що подаються на конкурс.

V. Основні вимоги до АСООП:

Конкурсна пропозиція по впровадженню АСООП повинна відповідати вимогам:

1) Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності та Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності, затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 05.11.2021 №1096/0/5-21 «Про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області» ;

2) Технічним характеристикам обладнання для АСООП, затверджених розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.01.2022 № 32/0/5-22 (далі – вимоги до обладнання АСООП).

Вказані акти розміщені на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації (https://loda.gov.ua).

VI. Подання та розкриття конкурсних пропозицій:

Документи для участі в конкурсі подаються заявниками особисто в паперовій формі або надсилаються засобами поштового зв’язку до відділу організації автомобільних пасажирських перевезень управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18 (кабінет 449) до 04 березня 2022 року включно.

Графік роботи: понеділок-четвер – з 09:00 год. до 18:00 год; п’ятниця – з 09:00 год. до 16:45 год. субота та неділя – вихідні дні.

Телефон для довідок: (032)-2-999-131, контактна особа – Жук Роман Юрійович.

Розкриття конкурсних пропозицій відбуватиметься об 11.00 год. 10 березня 2022 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18 (кабінет 257).

Після закінчення встановленого терміну прийом конкурсної документації припиняється. Внесення змін до поданих конкурсних пропозицій після закінчення встановленого терміну прийому заяв не допускається

Заявник має право відкликати свою конкурсну пропозицію до початку проведення конкурсу, повідомивши про це письмово.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються заявнику у нерозпечатаних конвертах.

VII. Інформація про інвестиційний договір та терміни його укладання:

Надана заявником конкурсна документація розглядається як його пропозиція щодо укладення інвестиційного договору на умовах, визначених як основні умови конкурсу, та умовах, додатково викладених заявником у своїй конкурсній пропозиції.

Проєкт інвестиційного договору розроблено відповідно до законодавства України та умов конкурсу (з яким можна ознайомитися перейшовши за посиланням: https://loda.gov.ua/upload/users_files/42/upload/Dogovir.docx).

Переможець конкурсу має право надати свої зауваження або пропозиції до проєкту інвестиційного договору.

Узгодження всіх умов та тексту остаточної редакції інвестиційного договору відбувається протягом 10 робочих днів після видачі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації, яким вводиться в дію рішення Комісії про визначення переможця конкурсу.

За результатами проведення конкурсу, після погодження сторонами тексту інвестиційного договору, Організатор конкурсу здійснює підготовку остаточної редакції договору, який скріплюється підписами уповноважених представників сторін.

Після видання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації, яким вводиться в дію рішення Комісії про визначення переможця конкурсу, Організатор конкурсу укладає інвестиційний договір з переможцем конкурсу шляхом його підписання.