k2FtbBdWr1

Особливості розірвання договору найму житла

За інформацією  відділу з питань правового забезпечення апарату Львівської РДА, цивільним законодавством передбачено декілька підстав для розірвання договору найму (оренди) житла, а саме:

– за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором;

– за рішенням суду;

– у разі односторонньої відмови від договору.

Коли договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду?

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі істотного порушення договору наймачем. Зазначимо, що істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої нею шкоди, друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Цивільне законодавство встановлює вичерпний перелік порушень наймача, які можуть бути підставою для звернення наймодавця до суду з вимогою дострокового розірвання договору найму житла.

Такими порушеннями можуть бути:

невнесення наймачем плати за найм житла за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі – понад два рази;

руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

Право односторонньої відмови від договору найму (оренди) житла належить  наймачеві.

Розглянемо два випадки, коли він може скористатися таким правом.

По-перше, наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.

По-друге, наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може бути розірваний і на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім’ї. При цьому, наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.