k2FtbBdWr1

Особливості встановлення факту родинних відносин

Для того, щоб підтвердити родинні зв’язки, необхідно подати заяву в суд про встановлення факту родинних відносин. Така заява подається особою до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання.

Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати, як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим ст. 318 ЦПК України.

Також відповідно до ст.318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

– який факт заявник просить встановити та з якою метою;

– причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

– докази, що підтверджують факт.

Тобто, до заяви необхідно додати докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, постанову нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва на спадщину, документи з органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану.

Зокрема, доказами, які підтверджують наявність цього юридичного факту можуть бути: автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб. Також доказом можуть бути і пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

За подання заяви сплачується судовий збір.

Дане питання регулюється Цивільно–процесуальним кодексом України, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”.