k2FtbBdWr1

ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян в Львівській районній державній адміністрації

Затверджено розпорядження голови Львівської районної державної адміністрації від 02 червня 2021 року №92/02-08/21.

Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Львівської районної державної адміністрації.

 1. Прийом громадян голова райдержадміністрації та його заступники здійснюють особисто.
 2. Прийом громадян здійснюється в особистих кабінетах керівництва райдержадміністрації за встановленим графіком.
 3. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.
 4. Прийом громадян розпочинається з 10 години і триває до повного завершення особистого прийому.
 5. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені на офіційному сайті Львівської районної державної адміністрації та соціальній мережі Fecebook.
 6. Голова райдержадміністрації здійснює прийом громадян за попереднім записом відділу документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовують прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина та зміст порушеного питання, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких відноситься вирішення  порушеного питання, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подають громадяни для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

 1. Запис на прийом проводиться лише після звернення громадянина щодо порушеного ним питання в органи влади нижчого рівня або у відповідне управління чи відділ райдержадміністрації.
 2. Запис на повторний, протягом року, прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося в райдержадміністрації, здійснюється в разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не  було  вирішено  по  суті (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»).

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 1. Список громадян на особистий прийом із зазначенням їх місця проживання і короткої суті звернення подається голові райдержадміністрації.
 2. 10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 1. Звернення громадян на особистому прийомі реєструється в  журналі відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.
 2. Керівництво райдержадміністрації за наслідками особистого прийому громадян приймає рішення безпосередньо, а за неможливості – надсилає для вирішення керівникам органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій та відповідних підрозділів райдержадміністрації.
 3. Організація і проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 4. Відділ документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, про що інформує керівництво райдержадміністрації та органи влади вищого рівня.