k2FtbBdWr1

ПОРЯДОК розгляду письмових звернень громадян в районній державній адміністрації

Затверджено розпорядження голови Львівської районної державної адміністрації від 02 червня 2021 року №92/02-08/21.

 1. Розгляд письмових звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.
 2. Звернення, зареєстровані у відділі документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації, передаються на розгляд голові райдержадміністрації.
 3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням.

Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень райдержадміністрації, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обгрунтованих  рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.

 1. Голова райдержадміністрації у триденний термін розглядає письмові звернення громадян та дає відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях.
 2. Відділ документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації скеровує звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюціями голови райдержадміністрації.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

 1. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь головним виконавцем за підписом голови райдержадміністрації або за підписом першого заступника, заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 2. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 1. Відповідно до статті 12 Закону України «Про звернення громадян» його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та трудовим законодавством.
 2. Звернення громадян, що потребують подання інформації про  результати розгляду в Львівську обласну державну адміністрацію беруться на контроль відділом документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації .
 3. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким  доручено їх розгляд.
 4. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України «Про звернення громадян», несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.
 5. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль.
 6. Відділ документообігу, розгляду звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян та готує відповідні довідки для інформування керівництва райдержадміністрації.