k2FtbBdWr1

Приймання документів Національного Архівного Фонду до архіву для управлінської документації

Після закінчення граничних строків  зберігання в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування архіву здійснюють приймання документів Національного Архівного Фонду до архіву для управлінської документації:

 n обласних судів – 10 років;

n районних, міських, міськрайонних судів – 5 років;

Для окремих категорій документів незалежно від статусу юридичної особи – джерела комплектування архіву:

 n записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій і судових справ, документів з кадрових питань (особового складу), господарських книг, документів з приватизації житлового фонду – 75 років;

 n науково-технічної документації – 25 років;

 n аудіовізуальних документів – 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу у світ;

 n електронних документів – 3 роки.

 n Продовження строків зберігання документів в архівних підрозділах допускається за потреби користування документами зі службовою метою, у разі неможливості прийняти документи на зберігання до архіву.