k2FtbBdWr1

Розвиток індустріального будівництва може стати рушієм економічного зростання країни

За показниками минулого року, в Україні налічується 35 зареєстрованих індустріальних парків. Завдяки успішній реалізації проектів зі створення індустріальних парків Україна в перспективі може
залучити до 2 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, але за умови політичної волі держави в питаннях забезпечення відповідних гарантій інвесторам на місцях.

Основна мета – це досягти більш ефективних умов для індустріальних парків задля стимулювання як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій у створення нових виробництв».З розвитком e-commerce та зростанням потреби на оренду площ логістичні оператори спостерігають попит на логістичні
комплекси. Втім, кількість заводів залишається незначною. Більшість старих заводів перебувають в орендній власності, однак їхні потужності переважно використовуються частково – на площі лише 1000-2000 м2. За умови збільшення фінансування індустріальних та промислових парків Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР) та залучення приватного інвестування їх кількість може зростати. Це дасть змогу Україні конкурувати з іншими країнами, зокрема Словаччиною та Угорщиною, за можливість стати одним із центрів Східної Європи з розвитку індустріального
будівництва.
Часи величезних заводів далеко в минулому.
Майбутнє за новими підприємствами – невеликими та компактними з високим ступенем енергоефективності. Найбільш перспективними для залучення в індустріальні парки є виробництво тканин (легка промисловість), а також переробна промисловість для сільгосппродукції.
Найбільш перспективними сегментами індустріального будівництва є машинобудування, хімічна промисловість, сегмент медичних та біотехнологій, ІТ і телекомунікацій, а також сфера продукування сучасних будматеріалів.
Водночас в Україні на достатньому рівні представлені лише кілька з них: сфера автомобілебудування, машинобудування та заводи з виготовлення будівельних матеріалів.
З огляду на географічне розташування вбачаються перспективними сегментами індустріального будівництва в Україні, зокрема у Львівському районі.
Заохочення розвитку індустріальних парків сприятиме привабливості українського інвестиційного клімату для закордонних інвесторів. Вони потребують низки преференцій щодо питань, пов’язаних із процесом оформлення дозвільної документації на будівництво.

Як ефективно залучити іноземні і вітчизняні інвестиції в розвиток індустріального будівництва в Україні?
Існує нагальна потреба в ефективному «міксі» державних та приватних інтересів у створенні ІП. Варто затвердити програму цільового фінансування інфраструктури та підготовчих робіт по кожній ділянці під ІП. Інвестиції у створення промислових об’єктів дають змогу залучити близько 10 гривень у суміжних галузях. Кожна третя «будівельна» гривня спрямовуватиметься на створення промислових об’єктів.
Іноземні інвестиції в індустріальне будівництво можуть перевищити 3,5-4 млрд доларів щорічно. Саме розвиток індустріального будівництва може стати рушієм економічного зростання країни.
Створення індустріальних парків сприятиме залученню інвестицій в економіку міста, забезпечить умови для функціонування та розвитку промислових підприємств. Індустріальні парки здатні значно поліпшити інвестиційний імідж міста та країни, сприяти економічному розвитку та підвищити конкурентоспроможність території, дають поштовх до розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.