k2FtbBdWr1

ЦВК напрацювала законодавчі пропозиції щодо проведення виборів у повоєнний період

Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, спрямовані на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні і надіслала їх Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для розгляду та врахування під час підготовки відповідних законопроєктів. 

ЦВК вважає, що питання організації підготовки і проведення загальнодержавних та місцевих виборів гостро постане одразу після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Руйнівні наслідки, спричинені воєнними злочинами російської федерації та її збройних сил в Україні, серед яких передусім знищення важливої інфраструктури, криза з переміщенням громадян, що змушені були покинути свої домівки, вже сьогодні засвідчують необхідність прогнозування можливих проблемних питань, що постануть під час майбутнього проведення виборів, перегляду з цією метою виборчого законодавства України та внесення до нього відповідних системних змін задля забезпечення сприяння реалізації виборчих прав громадян і належного адміністрування виборчих процесів у повоєнний період.

Тому Комісія, спираючись на багаторічний досвід і практику адміністрування виборчих процесів, за участі міжнародних партнерів та громадських організацій розробила проєкт Закону України “Про особливості забезпечення організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні”. А також подала пропозиції щодо врегулювання основних процедурних моментів у вигляді порівняльної таблиці щодо внесення змін до Виборчого кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів України, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Зокрема, з метою забезпечення реалізації права голосу виборців, які в результаті збройної агресії російської федерації та тимчасової окупації нею частини нашої території були змушені залишити своє місце проживання, зазначеним проєктом закону пропонується передбачити можливість утворення  на тимчасовій основі на час проведення загальнодержавних виборів додаткових виборчих дільниць та додаткових закордонних виборчих дільниць.

Так, на території України у разі необхідності додаткові виборчі дільниці утворювалися б у місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення Комісія ухвалюватиме не пізніше дня початку виборчого процесу чергових загальнодержавних виборів, а у разі призначення позачергових загальнодержавних виборів – не пізніше ніж на десятий день з дня початку виборчого процесу таких виборів.

На  території  іноземних  держав  додаткові закордонні виборчі дільниці могли б утворюватися як при закордонній дипломатичній установі України, так і поза її межами.

Також Комісія вважає за доцільне розпочати на рівні відповідного комітету Верховної Ради України широку фахову дискусію усіх зацікавлених сторін із залученням представників громадянського суспільства та міжнародних експертів щодо пошуку нових форм організації голосування на виборах на закордонних виборчих дільницях. Зокрема, таких, які б сприяли залученню до голосування значно більшої кількості виборців, що перебувають за кордоном, підвищили б доступність цієї процедури для таких виборців. 

Окрім того, ЦВК пропонує низку змін до виборчого законодавства, що стосуватимуться кандидатів на виборах. Зокрема, щодо права висування кандидатів, яке не може бути реалізовано через політичну партію та її місцеві організації, якщо діяльність такої партії заборонено або її реєстрацію анульовано в установленому законом порядку.

Ще одним правовим наслідком заборони діяльності політичної партії, на думку Комісії, має стати заборона здійснення заміщення народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, повноваження яких достроково припинені та які були обрані за виборчими списками політичних партій (місцевих організацій політичних партій), діяльність яких заборонено. 

ЦВК пропонує унормувати на законодавчому рівні й наслідки заборони політичної партії для подальшого функціонування виборчих комісій, зокрема, ТВК, як постійно діючих органів, уповноважених законами вирішувати низку питань поза межами виборчого процесу місцевих виборів. 

Окрім того, на переконання Комісії, слід до розумної міри підсилити наявні у виборчому законодавстві обмеження щодо здійснення спостереження за виборами особами, дії яких можуть загрожувати основам національної безпеки, оскільки ризики впливу іноземних держав, зокрема, російської федерації, на внутрішні справи в Україні через втручання у виборчий процес залишаються досить високими. 

Підготувала ЦВК й відповідні законодавчі пропозиції щодо фінансування місцевих виборів. Так, необхідно встановити безумовний порядок фінансування їх підготовки та проведення місцевою радою.

Зокрема, пропонується передбачити, що в разі невиконання місцевою радою вимог Кодексу щодо фінансування повторних чи проміжних місцевих виборів за рахунок коштів місцевого бюджету ТВК невідкладно звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації щодо забезпечення здійснення зазначених видатків з резервного фонду держбюджету на поворотній основі.

З метою недопущення обмеження у реалізації виборчого права у зв’язку із тим, що значна кількість людей (носіїв як активного, так і пасивного виборчих прав), рятуючись від війни, змушені були покинути власні домівки та шукати тимчасового захисту в інших країнах світу, не припиняючи свого громадянського зв’язку з Україною, пропонується розширити у положеннях Кодексу виняткові випадки, які не вважатимуться порушенням цензу осілості для кандидатів на загальнодержавних виборах.

Комісія взяла до уваги також необхідність удосконалення чинного законодавства в частині регулювання процедури встановлення неможливості проведення виборів на окремих територіях та виборчих дільницях, на що неодноразово звертали увагу міжнародні експерти та громадськість. У цих пропозиціях Центральна виборча комісія врахувала положення законопроєкту, що був підготовлений свого часу у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та надісланий до Офісу Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ для надання висновку, а також власне Спільний висновок щодо проєкту закону “Про вдосконалення процедури встановлення неможливості проведення загальнодержавних та місцевих виборів, всеукраїнського та місцевого референдумів на окремих територіях та виборчих дільницях” (законопроєкт про вибори у 18 громадах), ухвалений 10 – 11 грудня 2021 року Венеційською комісією та БДІПЛ.

Також можливого обговорення потребуватиме питання організації підготовки та проведення виборів на відповідних територіях, зокрема, після деокупації Кримського півострова, анексованого російськими загарбниками.

Комісія наголошує, що розроблені нею пропозиції за участі представників міжнародних інституцій та інститутів громадянського суспільства можуть задати вектор для законодавчого врегулювання питань підготовки та проведення виборів у повоєнний період, не є вичерпними і можуть бути доповнені іншими законодавчими змінами. Саме тому вбачається необхідним у найкоротші терміни розпочати широку фахову дискусію на рівні відповідного комітету Верховної Ради України щодо підготовки та проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

«Цей документ готувався у тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами та представниками громадянського суспільства. Тому від імені всіх членів Комісії висловлюю велику вдячність Міжнародній фундації виборчих систем (IFES) та Громадянській мережі ОПОРА за те, що активно долучилися до цієї важливої роботи й надали свої вагомі пропозиції.

Під час наших дискусій, як кажуть, народжувалася істина. А консенсусний результат тривалих обговорень з колегами, насамперед, ключових моментів втілений у сьогоднішній постанові», – зазначив заступник Голови Комісії Віталій Плукар.

«Які б псевдореферендуми не проводив на тимчасово окупованих територіях України агресор, чому Комісія вже дала свою оцінку, ми звільнимо українську землю і на ній обов᾿язково проведемо вибори. Демократичні вибори. Тож завдання ЦВК – вже сьогодні підготуватися до подолання серйозних проблем, які чекатимуть нас у майбутньому, та напрацьовувати відповідні положення, що стануть основою для організації виборів відповідно до найкращих міжнародних практик і стандартів”, – наголосив Голова Комісії Олег Діденко.

За інформацією пресслужби Секретаріату ЦВК