У журналі «Archives and Records» нещодавно була опублікована стаття «Доступ до публічних архівів у Європі: прогрес у імплементації Рекомендації R (2000) 13 Ради Європи про європейську політику доступу до архівів» за авторством Міхаеля Фрідевальда, Івана Секелі та Мурата Карабоги. Стаття є результатом масштабного всеєвропейського дослідження впровадження принципів і норм, запропонованих Радою Європи. Воно було проведене шляхом опитування співробітників архівів та різних груп користувачів. До опитування, що проходило у жовтні 2022 року, долучилися респонденти з 39 європейських країн, зокрема і з України.

Результати дослідження свідчать, що країни в цілому вдало імплементували рекомендації Ради Європи. Українське законодавство та практики у архівній сфері у цілому також відповідають Рекомендації R (2000) 13. Утім опитані користувачі відзначили, що в деяких країнах досі існують обмеження на доступ до документів авторитарних режимів минулого. Натомість для Державної
архівної служби України надання доступу до документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму є одним із пріоритетів діяльності.
Автори дослідження також відзначають, що 93 % опитаних архівів надають віддалений доступ до довідкового апарату та документів, попри відсутність у рекомендаціях Ради Європи пунктів про цифровізацію. Українські архіви за сприяння Державної архівної служби України та міжнародних партнерів також активно оцифровують довідковий апарат, документи та надають доступ до
цифрових копій на онлайнресурсах.