Вчинення нотаріальної дії може бути відкладене в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або направлення документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен упевнитись у відсутності в зацікавлених осіб заперечень проти вчинення цієї дії.

Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії у цих випадках, не може перевищувати одного місяця, однак, за обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.
Варто пам’ятати, що нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Такі відомості (інформація) і (або) документи повинні бути подані в строк, вказаний нотаріусом. Проте цей строк не може перевищувати одного місяця.
В свою чергу, неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.
Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
вчинення такої дії суперечить законодавству України;
не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення
нотаріальної дії;
дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє
нотаріальні дії;
є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної
дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під
впливом насильства;
з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в
установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник
не має необхідних повноважень;
правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям,
зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла
плату за її вчинення;

особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла
встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;
особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо
відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників;▪️в
інших випадках, передбачених законом.