k2FtbBdWr1

Затверджено Стратегію термомодернізації будівель України до 2050 року

У Стратегії викладено довгостроковий план поступового оновлення фонду будівель України з урахуванням енергоощадних технологій. Це необхідно для зниження споживання енергії, оскільки її найбільше споживається саме в будівлях.  Впровадження комплексної термомодернізації матиме вплив на розмір комунальних платежів в бік їх зменшення. Стратегія розроблена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з партнерами.

«Нашим завданням є не просто відбудовувати Україну, але й модернізувати її. Підвищення енергоефективності – один з кроків до цього. До того ж це один з пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Використання кращих світових енергоощадних практик таких як термомодернізація дозволить Україні знизити витрати на енергоносії. 

Затверджений документ визначає 7 ключових цілей для досягнення енергоефективності та декарбонізації, а саме:

  • Високу пріоритетність політики підвищення енергоефективності будівель на державному та місцевому рівнях.
  • Комплексні та інтегровані підходи до термомодернізації.
  • Подолання енергетичної бідності.
  • Сприятливе ринкове середовище для масштабної термомодернізації будівель.
  • Швидкі темпи глибокої термомодернізації громадських будівель.
  • Стале та цілеспрямоване фінансування термомодернізації.
  • Розвиток людського потенціалу, цифровізації та інновацій у сфері термомодернізації будівель.

Крім Стратегії термомодернізації затверджено також концепцію Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, та  Операційний план заходів з реалізації у 2024 – 2026 роках.

Концепція термомодернізації передбачає запровадження системи фінансової підтримки ініціатив населення (перш за все в індивідуальних житлових будинках), місцевої влади та бізнесу для підвищення енергоефективності будівель та розвитку інтегрованих в будівлі відновлювальних джерел енергії.