5 жовтня 2023 року затверджено наказ Міністерства юстиції України №3541/5 «Про внесення зміни до Правил роботи архівних установ України щододекомунізації обліку архівних документів», зареєстрований у Міністерствіюстиції України 06 жовтня 2023 року за № 1749/40805.

За ініціативи очільника Укрдержархіву Анатолія Хромова було змінено редакцію пункту 4.2 глави 4 розділу IV Правил роботи архівних установ України, що остаточно позбавить облік фондів від маркерів епохи комунізму, поліпшить принципи та практику його організації, а також позитивно вплине на інформаційну діяльність архівів. Відтепер документи Національного архівного фонду сукупно належать до двох організаційних груп: «давніх актів» та «нових актів». Хронологічною межею зазначеного поділу є 1917 рік, початок подій Української революції 1917–1921 років. Архіви, які мають на зберіганні фонди «давніх актів» та «нових актів», обліковуватимуть їх окремо із самостійною порядковою нумерацією, за винятком спеціалізованих архівів, що зберігають
документи особового походження та аудіовізуальні документи. Для уникнення дублювання архівних шифрів та дотримання принципу походження архівам пропонується застосовувати відповідну літерну індексацію фондів «нових актів», що позбавить облік документів від залишків маркерів епохи комунізму.