k2FtbBdWr1

Архівне управління Львівської РВА інформує

Відповідно до пункту 3.7. статті 3 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 №10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», одними з відносин, на які не поширюється дія Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» є «Відносини у сферах архівної справи та доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” і регулюються відповідно законами України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», які є спеціальними у цих сферах. Відтак положення Закону “2939-УІ не поширюється на запити щодо доступу до інформації у цих сферах”.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 1.4. статті 10 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” з інформацією про особу можна ознайомитись за рішенням суду про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав і законних інтересів.

В пункті 3.1. та 3.3. статті 10 Закону України вказано, що необхідно безперешкодно надавати інформацію про осіб, яких вона стосується та вживати заходів щодо несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Враховуючи Закон України “Про захист персональних даних” та вказане вище рішення органів місцевого самоврядування і інформація з них можуть бути витребуваними з архівного управління правоохоронними органами, судом та громадянами, яких вони стосуються.