k2FtbBdWr1

До Всесвітнього дня якості, який щороку є у другий четвер листопада, триває Тиждень якості освіти

Складники освітнього процесу — освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання учнів, управлінська діяльність — безпосередньо впливають на результати навчання учнів.

На якість освітньої діяльності, а отже й на якість освіти, впливають особливості закладу освіти: тип, умови діяльності, фінансування, розміщення, контингент учнів тощо.

Щоб забезпечити якість освіти та освітньої діяльності у школі, потрібно системно впливати на всі компоненти й чинники — тобто розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка має ґрунтуватися на засадах академічної доброчесності.

У розбудові внутрішньої системи забезпечення якості слід спиратися на такі принципи:

Дитиноцентризм.

Забезпечення рівного доступу до освіти.

Автономія закладу освіти.

Цілісність системи управління якістю.

Постійне вдосконалення.

Вплив зовнішніх чинників.

Гнучкість і адаптивність.

Якісна освіта – крок до Перемоги!