k2FtbBdWr1

ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ (ЕК) УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Для організацій та здійснення експертизи цінності документів створених у діяльності юридичних осіб на підставі постанови Кабінету Міністрів України « Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004 (із змінами) створюються постійно діючі експертні комісії (ЕК).

Положення про ЕК розробляються та затверджуються на підставі постанови Кабінету Міністрів
України від 08.08.2007 № 1004 (із змінами) та з урахуванням відповідного типового положення.
Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування,
державного і комунального підприємства, установи та організації, затверджене наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 №1227/5, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1062/23594 (із змінами) Експертна комісія установи, у діяльності якої утворюються документи НАФ, приймає рішення про схвалення і подання до ЕК архівного управління (відділу )РДА проектів таких документів:
 описів справ постійного зберігання,
 описів справ з кадрових питань (особового складу),
номенклатур справ,
 інструкцій з діловодства,
 положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК,
 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ,
 актів про невиправні пошкодження справ (документів) НАФ.
Експертна комісія одночасно розглядає описи справ та акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.