k2FtbBdWr1

Опіка та піклування: відповіді на поширені питання

Чому існують органи опіки та піклування?

Повна цивільна дієздатність (здатність самостійно реалізовувати всі свої права та обов’язки) настає з 18 років. До повноліття законні представники дитини сприяють забезпеченню її прав. При цьому права дитини майнові (наприклад, житло) та особисті немайнові (наприклад, право на ім’я, повагу до честі та гідності) охороняються державою через органи опіки та піклування.

Чим займаються органи опіки та піклування?

Органи опіки та піклування проводять діяльність з соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тобто в умовах, які негативно впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток. Це включає випадки насильства над дітьми або в присутності дітей, дітей, які потерпілі від збройного конфлікту, випадки, коли батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків та інші обставини, визначені законом.

Також на ці органи покладаються завдання з забезпечення прав та інтересів дітей в різних сферах життя, в тому числі у сімейних правовідносинах.

Безпосереднє ведення таких справ покладається на служби у справах дітей.
Служби у справах дітей утворюються при державних адміністраціях, рад місцевих виконавчих органів, в тому числі територіальних громад.

Коли потрібно залучити служби у справах дітей.

Саме служби у справах дітей мають повноваження здійснювати акт обстеження умов проживання житини, проводити бесіду з дитиною та її батьками, здійснювати оцінку потреб дитини, залучаючи психологів, соціальних працівників та інших фахівців задля повної фахової інформації задля захисту інтересів дитини.

Служба у справах дітей залучається в рамках справ, що стосуються сімейних правовідносин, при спорах, в вирішенні яких участь органу опіки та піклування є обов’язковою. Це включає спори щодо:

участі одного з батьків у вихованні дитини (статті 19 та 158 СКУ);

– у питаннях захисту житлових та інших майнових прав дітей: зняття дитини з реєстрації місця проживання, місця проживання дитини, виселення дитини, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини (статті 19 та 177 СКУ, Постанова КМУ №866 від 24.09.2008 та ін.);

позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав (статті 19 та 165-170 СКУ);

– відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду (статті 19 та 163 СКУ, Постанова КМУ №866 від 24.09.2008);

– прийняття рішень про усиновлення, скасування усиновлення та визнання його недійсним (стаття 19 та глава 18 СКУ).

Також за участі органу опіки та піклування можуть розглядатися спори щодо імені дитини (стаття 146 СКУ), місця її проживання (стаття 161 СКУ), здійснюватися контроль за цільовим витрачанням аліментів (стаття 186 СКУ) та інші питання, які стосуються прав та інтересів дитини.

Нотатка: «Рішення органу опіки та піклування є обов’язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду, крім рішень, що стосуються відібрання дитини без позбавлення батьківських прав» (статті 19 та 170 СКУ)

Як знайти контакти органу опіки та піклування?

Потрібно звертатись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Контакти потрібної служби можна знайти в структурі (структурних підрозділах) адміністрації,  ради або територіальної громади