k2FtbBdWr1

Основні правила представництва в суді

Хто може представляти інтереси в цивільному процесі?

Представником у суді може бути адвокат або законний представник  (ст. 57 КАС України). Одна особа може одночасно представляти інтереси як декількох позивачів, так і декількох відповідачів, або ж декількох третіх осіб на одній стороні, але тільки якщо між ними немає конфлікту інтересів.

Хто може бути представником у цивільному процесі?

Тобто представником у цивільному процесі дійсно може бути будь-яка особа – від керівника до прибиральниці (обов’язкова наявність юридичної освіти у цивільного процесуального представника чинним законодавством України не передбачена) за виключеннями, вказаними у ст. 116 ЦПК.

Хто за законом має право на законного представника?

Відповідно до статті 242 ЦКУ «Представництво за законом» батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

Хто не належить до законних представників?

Законними представниками не можуть бути бабусі, дідусі й інші родичі, попри те, що вони проживають разом з неповнолітніми або малолітніми, виховують їх тощо (якщо тільки вони не є опікунами).

Хто не може бути представником у суді?

Судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.

Хто може бути залучений як законний представник особи?

Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки та піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний

Хто може бути законним представником дитини з інвалідністю?

У цьому Порядку під законними представниками дітей з інвалідністю треба розуміти батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників.

Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім’ї.

Яким документом мають бути підтверджені повноваження батьків як законних представників малолітньої особи розгляді цивільної справи?

Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими документами:

  • довіреністю фізичної або юридичної особи;
  • свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

Ким може бути посвідчена довіреність?

Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.