Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

Тобто, база оподаткування визначається шляхом зменшення річної суми нарахованої зарплати на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованої податкової соціальної пільги та утриманих ПДФО та військового збору, фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від роботодавця. На підставі підтверджуючих документів(квитанцій про оплату) визначається сума витрат платника, дозволених для включення до податкової знижки. Розрахунок проводиться за формулою, розписаною у додатку №3 до декларації про майновий стан і доходи. При поданні декларації в електронному вигляді через Електронний кабінет платника та внесенні  вищезазначених даних, розрахунок  суми податкової знижки проводиться автоматично.

Довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (П. І. Б, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається наступна інформація:

– сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);

– розмір та сума податкової соціальної пільги;

– сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.