k2FtbBdWr1

Як громадам формувати Стратегії: в рекомендаціях департаменту економічної політики

Департамент економічної політики Львівської ОДА підготував рекомендації щодо формування Стратегій громад.

– ПУБЛІЧНІСТЬ

Для розробки Стратегії необхідне залучення, окрім представників місцевої влади, також експертів, науки та бізнесу. Так, для розробки Стратегії Львівщини було залучено 339 експертів, з яких представники влади складали не більше 15%. Стратегія – колективне надбання території. Якщо про неї не знає бізнес і громадськість – вона «мертва».

– ФАХОВІСТЬ

Стратегія неможлива без якісного соціально-економічного аналізу, прогнозів та сценаріїв розвитку. Так, у випадку області, було сформовано 15 галузевих робочих підгруп, проведено 4 субрегіональні робочі групи за участю усіх ОМС області, додатково організовано ряд тематичних фокус-груп (для оцінки демографічного прогнозу, врахування генеральної схеми планування території області, вибору пріоритетів смарт-спеціалізації).

– УЗГОДЖЕНІСТЬ

Для розробки Стратегії необхідно формувати керівний комітет, який складається з експертів зі стратегічного планування та керівників органів місцевої влади, які на основі пропозицій галузевих підгруп формують узгоджене стратегічне бачення розвитку громади, яке з однієї сторони враховує державну та регіональну стратегії, а з іншої – максимально точно показуватиме унікальність та конкурентні переваги громади.

 ДУМКА ГРОМАДИ

Стратегія має зшивати громаду. Всі мають об’єднатися навколо кількох ключових проблем. А для цього їх потрібно з’ясувати. Так, для формування переліку ключових проблем області було проведено ряд опитувань мешканців Львівщини, зокрема, щодо якості життя та пріоритетів розвитку.

– ЧАС

Стратегія – це не просто документ чи наукова робота. Вона не просто «пишеться», а формується усіма учасниками регіонального розвитку на період не менше 7 років. Стратегія не може розроблятися за тиждень. Також її розробку не можна затягувати, оскільки на її основі формуються бюджетні програми та проекти. Для розробки стратегії потрібно приблизно 6 місяців.

– ГРОШІ

На фінальному етапі після завершення обговорень учасники процесу мають перейти від питань «де ми?» та «куди ми йдемо?» до питань «як дістатися цілі?», «скільки часу та ресурсів для цього потрібно?», «чи є кращі/дешевші альтернативи?», «від чого необхідно відмовитися?», «на чому варто зекономити ресури, а на чому – сконцентрувати?». Важливо не забувати про економіку та підвищення інвестиційної привабливості території в стратегії. Адже саме ця частина відповідає на питання «за рахунок чого ми хочемо покращити життя в громаді?».

– РЕАЛІЗАЦІЯ

Стратегічні цілі та завдання лягають у План заходів з реалізації Стратегії громади, програми та проекти, які мають відповідати фінансовим можливостям території та послідовно знаходити свій відбиток у бюджетах на відповідні роки.

Зазначимо, що лише 18 з 73 територіальних громад Львівщини сьогодні мають Стратегії.

Додатково інформуємо, що упродовж 14-17 червня департамент економічної політики Львівської ОДА спільно з експертами проведе серію навчань зі стратегічного планування для представників територіальних громад.