k2FtbBdWr1

Які документи необхідні при заповненні Облікової картки для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) особи?

Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області  повідомляє, що відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні регулює Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі – Закон № 1871-IX), який також встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2 Закону № 1871-IX, витяг з реєстру територіальної громаддя – це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування витягу.

Водночас, положеннями пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1871-IX передбачено, що для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності цим Законом, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки, витягу з реєстру територіальної громади.

При цьому варто звернути увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1111, затверджено Правила оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України (далі – Правила).

Відповідно до пункту 1 Правил, тимчасове посвідчення громадянина України — це документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

На зворотній бік тимчасового посвідчення громадянина України вносяться відомості про місце проживання (абзац одинадцятий пункту 8 Правил).

У свою чергу, механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулює Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулює Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.

Абзацом другим пункту 1 цього Порядку визначено, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Отже, для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт громадянина України, виготовлений у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі якщо фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи відрізняється від задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування), така особа в Обліковій картці за ф. № 1ДР/ Повідомленні за ф. № Ш, Заявах за ф. № 5ДР/№ 5ДРП зазначає адресу фактичного місця проживання/перебування відповідно довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.