k2FtbBdWr1

Зверніть увагу: внесено зміни до порядку зміни прізвища, імені та по батькові

Постановою Кабінету Міністрів України № 1053 від 27 вересня 2022 року внесено зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені фізичної особи. Так, пункт 3 Порядку доповнено новим абзацом: “Заява щодо зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою”.

Крім того, змінено пункт 12, абзац перший якого викладено так: “У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися особисто для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу в судовому порядку, – через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності”.
Більше інформації про внесені зміни можна переглянути за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-2022-%D0%BF#Text