Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Правила розроблення робочих проєктів землеустрою», які зафіксували чіткі й зрозумілі норми складання відповідної документації.  

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

«Розробники документації із землеустрою отримали вичерпний перелік якісних і кількісних вимог, які мають застосовуватися до відповідних робочих проєктів. Існування таких чітких уніфікованих вимог підвищить якість робіт, що виконуються та запобігатиме зловживанням у земельній сфері», – підкреслив міністр.

Відповідно до правил розроблення робочих проєктів землеустрою такі  робочі проєкти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення стану сільськогосподарських угідь і лісових земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочий проєкт землеустрою має включати:

 1. завдання на складання робочого проєкту землеустрою;
 2. пояснювальну записку;
 3. характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;
 4. матеріали ґрунтових та інших обстежень;
 5. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проєктування;
 6. техніко-економічні показники робочого проєкту землеустрою;
 7. проєктні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
 8. розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроєктованих заходів з охорони земель;
 9. плани агровиробничих груп ґрунтів та крутості схилів (у разі потреби);
 10. плани запроєктованих заходів;
 11. матеріали перенесення проєкту в натуру (на місцевість).

 

«Робочі проєкти землеустрою розробляються суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”, згідно з договором про розроблення робочого проєкту землеустрою, укладеним між замовником та розробником., – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Тетяна Гетьман.

Детальніше із текстом постанови кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил розроблення робочих проєктів землеустрою» від  02 лютого 2022 р. № 86 можна ознайомитись за посиланням.