k2FtbBdWr1

Користування документами архіву

Доступ до документів

nПорядок доступу до документів, що зберігаються в архіві установи, а також порядок користування цими документами визначає керівник установи відповідно до вимог законодавства.

Основна форма використання відомостей, що містяться в архівних документах

n виконання запитів громадян та установ

Виконання запитів громадян та установ

Запити, що надходять до архіву, поділяють на тематичні запити, персональні, майнові та запити соціально-правового характеру.

Інформацію соціально-правового характеру за запитами громадян і установ надають у формі архівної довідки, архівної копії або архівного витягу.

Виконання запитів соціально-правового характеру здійснюється з дати реєстрації звернення: nза документами архіву – до 30 днів включно;

nз використанням тільки довідкового апарату архіву – до 15 днів включно.

Якщо запит складний, строк може бути продовжено, про що обов’язково повідомляють заявника. Загальний строк виконання запиту не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

Виконання запитів громадян та  установ Державні архіви здійснюють відповідно до Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Мін’юсту від 08.04.2013 № 656/5.