k2FtbBdWr1

Помилка у правовстановлюючому документі: що робити

Правовстановлюючий документ – документ, який підтверджує права суб’єкта на нерухоме майно
та складений у порядку, передбаченому чинним законодавством.

До правовстановлюючих документів належать такі документи:
 договір предметом якого є нерухоме майно,
 свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України, чи його дублікат;
 свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором та інші.
Виправити помилку в правовстновлюючих документах можна двома способами:

 1. Позасудовий порядок – звернутися до органу, який видав документ, з заявою про виправлення помилки. В даному способі виправити помилку можна лише в тому випадку, якщо в документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ даної помилки не було, і помилка була допущена саме з вини органу, який його видав.
 2.  Судовий порядок – такий спосіб потрібно застосовувати, якщо у виправленні помилки відмовлено або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, а орган в якому знаходиться архівна справа не наділений повноваженнями виправляти такі помилки.
  Для вирішення питання в судовому порядку потрібно звернутися до суду із заявою про
  встановлення факту належності правовстановлюючого документу.
  Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту
  належності правовстановлюючого документа, подається до місцевого суду за місцем реєстрації
  проживання.
  Така заява повинна містити:
   Найменування суду до якого подається заява.
   Прізвище, ім’я та по батькові заявника та заінтересованих осіб, місце проживання
  перебування, місцеднаходження для юридичних осіб, поштовий індекс, а також
  реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності  або номер і
  серію паспорта, відомі номера засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси
  електронної пошти.
   Інформація про те який факт заявник просить встановити.
   Причини не можливості відновлення документації.
   Докази, що підтверджують факт.
  До заяви додаються докази, що підтверджують викладені обставини і довідка про те, що
  організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.