Тенденцію глобального потепління, що спостерігається з середини XX століття, вчені пов’язують зі збільшенням «парникового ефекту», спричиненого недбалою діяльністю людини. Так, промислова діяльність, від якої залежить наша сучасна цивілізація, за останні 150 років підвищила рівень
атмосферного вуглекислого газу в повітрі з 280 до 414 частин на мільйон.

На жаль значну роль у зміні клімату відіграли такі сфери як будівництво та архітектура. Протягом всього життєвого циклу будівлі та споруди сприяють утворенню майже половини викидів CO 2  в більшості країн світу. При цьому комплексна оцінка навантаження на довкілля від будівництва
об’єктів нерухомості визначається шляхом оцінки рівня викидів парникових газів на всіх етапах життєвого циклу будівлі, включаючи виробництво будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт, експлуатацію об’єкта та знесення. Цікаво, що основний обсяг викидів вуглекислого газу утворюється в результаті згоряння палива в процесі вироблення електроенергії та тепла, котрі необхідні для забезпечення функціонування будівель та комфортного внутрішнього мікроклімату для їхніх користувачів.
Згідно звіту Міжнародного енергетичного агентства, 36% світової енергії припадає на споруди та будівництво (22% — використання житлових будинків, 8% — нежитлових, 6% — будівництво) та 40% викидів CO 2 , пов’язаних з енергією. Натомість, за даними Британської ради зеленого будівництва, будівельний сектор в середньому використовує понад 400 мільйонів тон матеріалів на рік, багато з яких негативно впливають на довкілля. Окрім цього, додаткове дослідження Construction Products свідчить, що продукція, яка використовується під час конкретної будівельної роботи, може також впливати на навколишнє середовище через «видобуток сировини».