k2FtbBdWr1

Роз’яснення щодо правового використання нерозподілених, невитребуваних земельних ділянок (часток (паїв))

У зв’язку із непоодинокими зверненнями сільськогосподарських товаровиробників стосовно правового використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації підготував наступні роз’яснення.

Правове визначення поняття та статусу нерозподілених та невитребуваних земель наведено у статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Відповідно до наведеної статті, такі землі за рішенням ОМС, лише після формування їх у земельні ділянки, можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Саме формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок (часток) здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (статті 35, 57 Закону України «Про землеустрій») за рішенням відповідної місцевої ради.

Такі земельні ділянки передаються в оренду без проведення земельних торгів (аукціонів), що підтверджено Постановою Верховного Суду від 21.02.2020 у справі № 647/195/18.

Слід зауважити, що оскільки нерозподілені (невитребувані) ділянки не відносяться ні до державної, ні до комунальної власності, при встановленні плати за користування ними їх розмір, спосіб та строки сплати, умови розрахунку, порядок внесення і перегляду цілковито визначаються на розсуд сторін.

Згідно з ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки, виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Тому державна реєстрація права оренди на такі ділянки здійснюється без державної реєстрації права власності на них у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Важливо: якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, він буде вважатися таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду буде передана у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

«Прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування про передачу в оренду нерозподілених земельних ділянок, невитребуваних часток (паїв) сприятиме правовому залученню додаткових площ до сільськогосподарського обробітку, зростанню продуктивності в агросекторі, а також отриманню податків та збільшенню коштів у місцевому бюджеті. А податки – це побудова доріг, садочків, збільшення видатків на охорону здоров’я, покращення інфраструктури тощо», – наголосила директор департаменту Тетяна Гетьман.