k2FtbBdWr1

Трудові архіви для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

Архівна установа об’єднаної територіальної громади (далі – Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі
документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних
осіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного
архівного фонду.

Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування і
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне
опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.
 Територіальні громади селищ, міст району можуть засновувати об’єднаний трудовий архів.
Об’єднаний трудовий архів створюється за рішенням районної ради на підставі делегування радами селищних, міських об’єднаних територіальних громад частини власних повноважень з його створення разом з передачею коштів відповідних бюджетів як субвенції на його утримання.
Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:
 здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними архівами, архівними відділами міських рад;
 здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;
забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на відповідній території,
відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції.