k2FtbBdWr1

Трудові архіви

У разі ліквідації юридичної особи законодавство передбачає кілька варіантів організації подальшого зберігання документів, утворених у процесі її діяльності, в залежності від категорій цих документів, а саме: документи НАФ передаються на зберігання до державної архівної установи, архівного відділу міської ради, джерелом комплектування якої була ця юридична особа; документи з кадрових питань (особового складу), документи тривалого (понад 10 років) та тимчасового зберігання передаються органу вищого рівня (у разі його наявності), або правонаступнику (у разі його наявності), або до «трудового архіву» (у разі відсутності органу вищого рівня або правонаступника).

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» не оперує терміном “трудовий архів”. Це загальновживана назва архівної установи, що створюється сільською, селищною, міською радою відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для централізованого тимчасового зберігання
нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин архівних документів, що не належать до НАФ юридичних осіб, ліквідованих без правонаступника й органу вищого рівня.
Сільськими, селищними, міськими радами вироблено кілька варіантів «трудових архівів», а саме: «трудовий архів» сільської / селищної / міської ради, утворений для зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб, що діяли на території сільської /
селищної / міської ради (як правило, не є самостійною юридичною особою, однак у разі утворення міською радою може бути юридичною особою комунальної форми власності); районний «трудовий архів» або об’єднаний «трудовий архів» сільських, селищних, міських рад району, утворений для
зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб, що діяли на території сільських, селищних, міських рад у межах району (місцева архівна установа – юридична особа комунальної форми власності).
«Трудові архіви» зберігають соціально-значущі архівні документи, необхідні для соціально-правового захисту громадян і реалізації їх прав на пенсійне забезпечення! Законодавством передбачено зберігання документів із кадрових питань (особового складу) 75 років від часу їх створення.
Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду:
затверджене наказом Міністерства юстиції України 02.06.2014 № 864/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.2014 за № 592/25369 (із змінами). Офіційний вісник України. 2014 р. № 47. Ст. 213.