k2FtbBdWr1

В Україні на законодавчому рівні виокремили соціально вразливу категорію із непрацездатного населення – неповнолітніх дітей, а з ними – і сім`ю, в якій вони живуть

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми через надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її прибутків та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У серпні 2022 року у Львівському районі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року (зі змінами та доповненнями) №1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» по 6 видах державних соціальних допомог (допомога по вагітності та пологах, одноразова допомога при народженні дитини, допомога у випадку усиновленя дитини, допомога на дітей, що перебувають під опікою та піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною) нараховано і виплачено 11 099 одержувачам на суму 15 200 354,45 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р. (зі змінами та доповненнями)№1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

– Допомога по вагітності та пологах- 528 325,99 грн. (206 отр.) ;

– Одноразова допомога при народженні дитини – 12 721 279,53 грн. (10220 отр.)

– Допомога при усиновленні дитини – 11 180,00 грн. (13 отр.)

– Допомога на дітей , що перебувають під опікою та піклуванням 1 205 131,60 грн. (221 отр.)

– Допомога на дітей одиноким матерям – 671 866,77 грн. (427 отр.)

– Допомога особі ,яка доглядає за хворою дитиною – 62 570,56 грн. (12 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) №189 «Деякі питання призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

-Тимчасова державна допомога (аліменти) – 125 192,43 грн. (26 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250(зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

– Державна соціальна допомога м/з сім’ям – 12 489 712,88 грн. (2318 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 (зі змінами та доповненнями) « Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

– Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 16 265 186,64 грн. (5271 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261(зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»

-Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам – 4 816 810,29 грн. ( 2102 отр.)

-Допомога 80-річним одиноким пенсіонерам- 209 969,92 грн. (254 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (зі змінами та доповненнями) «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею»

-Допомога малоз. особі ,яка проживає з інв. 1-2 гр. внаслідок псих. розладу – 3 297 380,79 грн.(1328 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1098 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

-Тимчасова дсд непрацюючій особі , яка досягла загального пенсійного віку ,але не набула права на пенсійну виплату- 736 802,22 грн.(426 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996р. №832 (зі змінами та доповненнями) «Про підвищення розмірів держаної допомоги окремим категоріям громадян»

– Компенсація на догляд інвалідам 1групи та престарілими – 56 363,16 грн. ( 1293 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019р. №250 (зі змінами та доповненнями) «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям»

-Допомога на дітей ,які виховуються в багатодітних сім’ях – 7 635 845,05 грн. (579 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 (зі змінами та доповненнями), «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

– Компенсація послуги ( муніципальна няня) – 349 930,00 грн. ( 117 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019р. №552 (зі змінами та доповненнями) «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»

-Допомога на дітей-сиріт у прийомних сім’ях – 598 931,73 грн. (28 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019р. №552 (зі змінами та доповненнями) від 20 серпня 2021р. №893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»

-Допомога патронатній сім’ї – 20 384,10 (1 отр.)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019р. №552 (зі змінами

та доповненнями) від 21 жовтня 1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

-Сформували заявку щодо потреби в коштах для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг ,придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 1 траншу липня 3 343 596,52 грн. (10 258 домогосподарств).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (зі змінами та доповненнями), «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»

– У серпні 2022 року нараховано допомогу в сумі 23 787 956,19 грн.(6233 отр.

11Andriy Sytar, Igor Sereda и ещё 9