k2FtbBdWr1

Повідомлення про оприлюднення проєкту Концепції розвитку архівної справи до 2026 року

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Укрдержархів розпочинає 18 жовтня 2023 року електронні консультації з обговорення проєкту Концепції розвитку архівної справи до 2026 року.

Метою розроблення проєкту Концепції є формування цілісної системи сучасної архівної справи, а також визначення основних стратегічних та операційних цілей, якими Державна архівна служба України та архівні установи керуватимуться у найближчі роки.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія: працівники архівної галузі, користувачі архівів, архівні установи, заклади вищої освіти та наукові установи.

Можливі наслідки реалізації проєкту акта для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін: спроможність архівів відповідати викликам, що стоять перед архівами в умовах воєнного стану та постануть у відбудовний період; своєчасна комунікація та реагування на зміни, очікування та потреби суспільства, виявлені проблеми зі збереженістю документів Національного архівного фонду, підвищення результативності управлінських рішень Укрдержархіву для виконання завдань в умовах реінтеграції територій, що були тимчасово окупованими; стійке зростання відсотка громадян, які вважають архівні установи ефективними державними інституціями і довіряють їм тощо.

Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції просимо надсилати у довільній формі до 8 листопада 2023 року на адресу електронної пошти: info@arch.gov.ua.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (044) 270-86-11.